zwrot

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU 

Adres zwrotu

FiFi -Agnieszka Kazimierczak-Chudy,

Ul. Tischnera 3,

98-220 Zdunska Wola,

Tel.: 503404066,

kontakt@fi-fi.pl

Link do formularza zwrotu 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (fi-fi.pl, kontakt@fi-fi.pl lub adres stacjonarny) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczna lub pocztą albo po prostu wraz z odsyłanym towarem).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,  jednak nie jest to obowiązkowe.

 Zgodnie z art.34 ust.2 ustawy, klient ponosi bezposrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
FiFi Agnieszka Kazimierczak-Chudy, Ul. Tischnera 3, 98-220 Zdunska Wola Telefon: 503404066

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta jesli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrot pieniędzy nastepuje, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku płatności Przelewy24, PayPal lub karta kredytową, zwrot następuje automatycznie  na konto z którego była płatność Przelewy24, PayPal lub na kartę kredytową. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Skorzystanie z tego prawa zwrotu jest możliwe, jeśli spełnione są poniższe warunki:

– produkt nie był kopiowany.

– zwracana rzecz nie nosi śladów używania. Konsument ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci rzeczy, bedace wynikiem korzystania z niej w sposob wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

– produkt ma nieoderwane metki, etykiety (opakowanie nie musi byc zachowane)

– prosimy aby do zwracanego produktu dołączony byl paragon/fv oraz wypełniony formularz zwrotu lub kartka z danymi do zwrotu jak w formularzu.

Zwrotowi nie podlegają:
Towar o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – np. brak zamka, inna kolorystyka, alternatywne wymiary np. inna długość.